Uroš Malešević, BC Ragazzi 11 PTS; 11 REB; 32 IND 
Uroš Andonov, Cenoslikofobičari 32 PTS; 10 AST, 32 IND  

Marko Obradović, KK Thunder 22 PTS; 5 AST; 20 IND 
Mitar Stojanović, Barakude 28 PTS; 16 REB; 36 IND 

Bojan Savićević, Krokodili 25 PTS; 5 REB; 26 IND